CZ / EN

Největší online prodejní místo SarkaS porcelán

www.fler.cz

e-shop: www.sarkasporcelan.cz

a další:

Etsy.com
www.sashe.sk
molo7.cz
artbe.cz

Facebook

www.facebook.com/sarkasporcelan

Instagram

www.instagram.com/sarkas_porcelan

Kamenné obchody s designem ČR i zahraničí

vPRIESTORe dizajn shop, Bratislava

Zdravotní nezávadnost výrobků

Porcelánové šperky:

Komponenty převážně bižuterie kovová - nerezová a chirurgická ocel - ověřený podle ČSN EN 1811+A1 2008 vyhovuje požadavkům na množství uvolněného niklu (z výrobků přicházející do styku s pokožkou, z výrobků určených do propíchnutých uší). Dle prohlášení o shodě použité komponenty neobsahují nikl, kadmium a nejsou zdraví škodlivé. Dále pak používám stříbro Ag 925/1000. Jsem řádně registrována na puncovním úřadě. Přikládám seznam puncovních značek : puncovniurad.cz

Užitkový porcelán:

Prohlašuji, že materiály k výrobě keramiky a porcelánu jsou bez jakýchkoliv škodlivých příměsí. Jsou zásadně používány materiály (hlíny, glazury…) neobsahující olovo, kadmium, či jiné zdraví škodlivé látky. Viz. atesty (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem - Akreditovaná zkouška). Jsou dodržovány podmínky pro trvalé dodržování zdravotní nezávadnosti výrobků. Výrobky jsou za podmínek obvyklého používání bezpečné. Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobky. Výrobky užitkové keramiky jsou opatřeny grafickou značkou podle článku 15 Nařízení EP a Rady č.1935/2004 v platném znění. Prohlášení o shodě je vydané podle článku 16 Nařízení EP a Rady (ES) č.1935/2004 v platném znění.